KAUFLAND Slovenská republika, v.o.s.

Pílenie železobetónových stien výšky 6m hr. 20cm – Trenčín, Prievidza, Spišská Nová Ves.

_________________________________

Hotel Mousson, Michalovce

Pílenie železobetónových stien, rezanie dverných otvorov, vŕtanie prestupov pre TZB rozvody.

_________________________________

Ružomberská lyžiarska a.s.

Pílenie vstupných schodísk, vŕtanie prestupov pre TZB rozvody.

_________________________________

Hotel Srňacie

Pílenie železobetónových stien v protileteckom kryte.

_________________________________

MONDI SCP a.s.

Pílenie železobetónových konštrukcií – strop, piliere.

_________________________________

AQUARELAX Dolný Kubín

Pílenie železobetónového krákorca.

_________________________________

ÚVN Ružomberok

Vŕtanie železobetónových konštrukcií a demolácia časti protileteckého krytu – Cevamit.

_________________________________

Hotel Baník – Vysoké Tatry

Zväčšovanie otvorov dvier na výťahovej šachte 8. poschodí.

_________________________________

Hotel Toliar - Vysoké Tatry

Pílenie železobetónových stien.

_________________________________

Centrálny vodojem pre Liptovský Mikuláš

Vŕtanie a pílenie stien a stropov.

_________________________________

Bioplynové stanice – Horovce, VPS Veľké Bierovce, Ludrová, Tvrdošín, Kloužovice(ČR),

Vŕtanie prestupov cez steny a stropy.

_________________________________

Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s

Vŕtanie prestupov cez oporný múr a kanalizačné šachty.

_________________________________

BÖGL a KRÝSL, k.s - Nový železničný most Trenčín

Pílenie pomocných pilierov nad aj pod vodnou hladinou.

_________________________________

BÖGL a KRÝSL, k.s D1 Janovce – Jablonov,

Pílenie železobetónových stĺpov.

_________________________________

BÖGL a KRÝSL, k.s - D1 most Považská Bystrica,

Pílenie pomocných železobetónových stĺpov, pílenie železobetónových protizávaží.

_________________________________

BÖGL a KRÝSL, k.s -cestný most Rimavská sobota,

Vŕtanie kotevných dier.

_________________________________